Frikort

Frikort NFF systemet

Alle som har tilgang til frikort via NFF vil få mail fra forbundet om bruk av frikort og bestilling av billetter. 

Billettene er personlige og kan kun benyttes av rette vedkommende. Billetter kan ikke overdras eller selges til andre.