Stadionreglement

Vi er glade for å ha deg som gjest. For at arrangementet skal kunne gjennomføres slik at alle føler seg trygge, og at opplevelsen skal bli best mulig ber vi deg være oppmerksom på følgende:

(ENGLISH TRANSLATION BELOW)

Som gjest er du forpliktet til å akseptere norsk lov, stadions reglement, FIFAs reglement, UEFAs sikkerhet- og arrangementsbestemmelser, samt rette deg etter de pålegg anvisninger arrangør gir.

Gyldig adgangstegn/billett er påkrevd og må forevises på forlangende. Billetten tilkjennegir hvilken plass du er berettiget til. Billetten gir deg ingen anledning til å benytte andre plasser.

Å stå på en tribune som er ment som sittetribune er strengt forbudt under kampes gang.

Ingen må oppholde seg i trapper, inngangsarealer, rømningsveier etc. og ingen form for forsering/klatring av gjerder, sperringer etc. er tillatt.

Alle må akseptere at arrangøren om nødvendig gjennomfører personlig visitasjon, og at å motsette seg dette vil medføre at du ikke gis adgang til stadion.

Følgende effekter er det strengt forbudt å ta med inn på stadionområdet, og kan medføre bortvisning derfra:

 • Kniver, våpen eller effekter som kan benyttes som dette, eller som arrangøren anser å være en sikkerhetsrisiko.
 • Fyrverkeri, pyroteknikk og/eller røykbokser.
 • Flasker av glass eller plast.
 • Alkohol eller andre rusmidler.
 • Videokamera
 • Paraply
 • Dyr (unntak av førerhund).
 • Bannere, flagg e.l. med komersielle, religiøse, pornografiske, politiske eller rasistiske budskap.
 • Laserpenner e.l..
 • Fløyte eller andre lydeffekter som kan påvirke spillets gang.
 • Balkongflagg
  • Flaggduk kan tas med uten følge av stang.
 • Sekker/vesker større enn 30 liter må leveres i billettluken for oppbevaring.

Ullevaal Stadion tar ikke ansvar for oppbevaring av objekter som ikke kan medbringes inn på stadion.

Barnevogner og rullatorer kan ikke medbringes inn på stadion grunnet manglende oppbevaringsplass.

Voldsom, ukontrollert eller aggresiv opptreden, samt bruk av nedsettende språk er forbudt og vil medføre bortvisning fra arenaen.

Det er strengt forbudt å ..
.. ta seg inn på spillebanen.
.. kaste ting på andre eller inn på spillebanen.
.. vise rasistisk holdning.
.. uttrykke seg negativt om etnisitet, religion, livssyn, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller nedsatt funksjonsevne.

Det er forbudt å røyke utenom de områder der dette er tillatt.

Arrangøren har ikke ansvar ovenfor publikum i forbindelse med ulykker, skader eller tap som måtte oppstå under avviklingen av arrangementet.

Arrangøren er ikke ansvarlig for en eventuell forsinkelse eller endring av tidspunkt for arrangementet og er uten ansvar dersom dette påfører tredjeperson konsekvenser.

Billettens kostende refunderes ikke dersom arrangementet blir avbrutt.

Berusede personer bortvises fra stadionområdet.

Det er ikke tillatt å selge eller gi ut gratis effekter/varer/flyveblad e.l. på stadionområdet uten arrangørens skriftlige samtykke.

Stadionområdet er videoovervåket.

Mobiltelefon kan kun benyttes til personlig og privat bruk.

Videresalg av billetter på stadionområdet er strengt forbudt.

Personer som har tatt seg inn på tribuner avsatt for bestemte supportergrupper, uten å være medlem av angjeldende gruppe, vil av sikkerhetsmessige årsaker bli flyttet til andre tribuner eller vist bort fra arenaen.

Alle må til enhver tid følge de anvisninger og beskjeder som gis av arrangør, vakter eller politi.

Arrangøren forbeholder seg retten til å bortvise/nekte adgang til stadionområdet de som bryter med ovenstående bestemmelser. Tilleggssanksjoner må påregnes.

English:

We are happy to welcome you to Ullevaal Stadium. For your own and all spectators safety we want to draw your attention to the following important rules and regulations:

Entry to the Ground is expressly subject to acceptance by the visitor of Norwegian Law, these Ground Regulations and the rules and regulations of FIFA, UEFA, Norwegian Football Association, Norsk Toppfotball in respect of the relevant competition. Entry to the Ground shall constitute acceptance of the Ground Regulations.

In the interest of safety, all spectators must only occupy the seat allocated to them with their match ticket. No movement is allowed. Persons occupying the wrong seat will be evicted.

Nobody may stand in any seating area whilst play is in progress.

The obstructions of gangways, access ways, exits and entrances, stairways and like places is strictly forbidden. Nobody entering the Ground shall be permitted to climb any structures within the Ground.

All persons seeking entrance to the Ground acknowledge the organizer’s right to search any person entering the Ground and refuse entry to or eject from the Ground any person refusing to submit to such a search.

The following articles must not be brought within the Ground, and might result in expulsion from the Ground area:

 • Knives, weapons or any article that might be used as a weapon and/or compromise public safety.
 • Fireworks, flares and/or smoke canisters.
 • Bottles made of glass or plastic.
 • Any audo, visual or audio-visual material for recording or transmission.
 • Umbrellas
 • Animals (excl. guide dogs).
 • Any banners or flags with commercial, religious, pornographic, political or racist messages.
 • Laser pointers etc..
 • Whistles or similar articles that may disturb the play.
 • Balcony flags
 • The flag cloth can be brought if detached from the flag pole.
 • Backpacks/purses larger than 30 liters have to be stored in the ticket booth, as they are not permitted inside the stadium.

Ullevaal Stadium does not take any responsibility for items left outside of the stadium due to these rules.

Trolleys and walkers can not be brought inside the stadium due to restricted space.

The use of threatening behavior, foul or abusive language is strictly forbidden and will result in ejection from the Ground.

It is strictly forbidden to ..
.. enter onto the pitch or pitch area
.. throw any times withing the Ground
.. display racial abuse
.. express negatively towards ethnicity, religion, outlook on life, sexual orientation, gender identity or disabilities.

Smoking in No-Smoking areas is strictly forbidden.

The organizer is NOT responsible for any accident/injury, loss or damages to persons/property in or around the Ground.

No guarantees can be given by the organizer that an event will take place at a particular time or on a particular date, and the organizer reserves the right to reschedule the event without notice and without any liability whatsoever.

There will be NO refund of any ticket costs, travel costs etc., if an event is abandoned.

Persons influenced by alcohol, or any other kind of drugs will be rejected from the Ground area.

No goods (including literature) of any nature may be distributed or offered either free or for sale by any person within the Ground without the written permission of the organizer.

A television surveillance system is in function outside and inside of the Ground.

Mobile telephones are permitted within the Ground, provided that they are used for personal and private use only.

Tickets may not be offered for sale withing the stadium area without the prior written permission by the organizer.

Any individual who has entered any part of the Ground designated for the use of any group of supporters to which they do not belong may be ejected from the Ground either for the purpose of their own security or any other reason.

All times whilst present in the Ground, persons must compy with any and all instructions of the organizer, any steward or police officer.