Presse

Akkreditering til hjemmekamper er ikke nødvendig. For adgang til indre bane, benytt egen fotovest eller kontakt tresor@lynfotball.no for å låne en.

Noen nyttige lenker:

Bilder kan skaffes i høy oppløsning. De kan benyttes fritt til omtale av Lyn, husk fotokreditering.

Bastionens forum er det alltid en prioritert tråd der lenker til inneværende måneds medieomtale er samlet.

NRK på Frogner stadion (foto: BillyBonkers)