Marked

Lyn har en unik posisjon i Oslo Vest, og er en effektiv markedskanal for å nå et segment som ellers er vanskelig tilgjengelig.

Vi jobber målrettet med å fornye oss, og som en del av dette etableres nye samarbeidsmodeller og partnerprodukter med et sterkere fokus på verdiskaping og verdiuthenting i digitale kanaler.

Dette betyr at du også kan se på Lyn som en utvidelse av dine eksisterende digitale markedsaktiviteter.

Hva betyr dette?

Lyn har gode og effektive sponsorprodukter, men ser at markedet generelt, og dermed også behovet, flytter seg fra de tradisjonelle kanalene til alle typer digitale medier og . Dermed er det viktig at Lyn etablerer nye samarbeidsmodeller som imøtekommer dette, og sørger for at bedrifter kan se på Lyn som en naturlig og verdiøkende forlengelse av deres pågående markedsaktiviteter.

Vi ønsker å knytte sammen de tradisjonelle sponsorproduktene med de digitale aktivitetene, slik at det blir enklere for våre samarbeidspartnere å skape en god avkasting.

Kunne du tenke deg å jobbe sammen med Lyn, eller vil du vite mer om hvordan vi kan verdiøke dine eksisterende markedsaktiviteter? Ta kontakt!

Lyn 1896 FK Bjørn Gohn Jønsberg bjorn@lyn.no
Mobil: 922 06 277

Oskar Martinus Hansen oskarmartinushansen@gmail.com Mobil: 993 17 173