Fra valgkomiteen i Lyn Toppfotball

 Valgkomiteen skal til årsmøtet i mars foreslå kandidater til klubbens styre og kontrollkomite.  I den forbindelse ønsker valgkomiteen innspill fra medlemmene på aktuelle kandidater og eventuelt andre synspunkter av betydning for valgene. Henvendelser kan rettes til valgkomiteens medlemmer:

 

Ingvald Falch, e-post ingva-fa@online.no, eller

Gunnar-Martin Kjenner, e-post gm@kjenner.no

Lyn-logo1.jpeg