Invitasjon til "På vei til topps” - LYN trenger dere!

Tirsdag 26. mars klokken 18.00 i peisestuen på klubbhuset til Lyn. Olav M. Troviksvei 13, Kringsjå. 

Det er nok dessverre enda en stund til vi er helt på topp. Vår langsiktige ambisjon er imidlertid klar - LYN skal bli en av Norges beste fotballklubber. Uten frivillighet når vi ikke frem. 

Derfor er vår ambisjon å få flere til å bidra. I takt med at vi forventer at gutta på banen skal være best, MÅ vi som klubb også være best. Det vil si best på administrasjon, aktiviteter og gjennomføring. Store deler av dette arbeidet må gjøres av frivillige. 

Mange er allerede med, men vi trenger flere. Styret og administrasjon er klar på at vi faktisk MÅ være bedre enn gutta på banen – det er ikke bare A-laget som skal rykke opp – det er klubben som skal opp og frem. 

Derfor trenger vi hjelp til følgende aktiviteter, og det er noe for en og enhver;

1) Arrangementer
Organisering av kamper – billettapparat, tilrettelegging for spillerne i garderoben, vakter, ballgutter/-jenter, kiosk, NM i straffe, loddsalg, etc.

3) Sosiale media
Nyhetsformidling; herunder skrive kampreferater, nyheter, intervju av spiller og større reportasjer. Videreutvikling av plattformene; Instagram, Snapchat, YouTube og Facebook.

2) Inntektsskapende arbeid
Et samarbeidsteam som kan tenke litt utenom det vanlige. 
Hvordan kan vi få mer ut av våre hovedarrangement? Hva kan vi gjøre for å gjøre oss selv mer attraktive ovenfor sponsormarkedet? Hvordan får vi mer ut av nærmiljøet? Eksempelvis skolebesøk og lign.

4) Lørdagslunsj og andre sosiale arrangementer
Miljøet rundt A-laget skal styrkes. 
Lørdagslunsjen og mat i forbindelse med trening og kamp er viktig for å skape en god kultur i laget.

Med dette som utgangspunkt inviterer vi deg og alle Lyn-venner til et informasjonsmøte tirsdag 26. mars, hvor vi vil dele våre tanker om hvordan vi tenker dette gjennomført, samt hvor vi sparker i gang årets rekrutteringskampanje for nye LYN Ressurs.

Har du noen ideer du ønsker å diskutere med oss – send gjerne en mail til bjorn@lyn.no

Hjertelig velkommen til peisestuen på klubbhuset den 26. mars klokken 18.00.

Vi sees!

Thomas Nordeng