Lyn 1896 FK søker ny daglig leder

Er du vår neste kaptein?

Daglig leder må være en solid kaptein med evne til å kommunisere tydelig, bygge gode relasjoner, motivere i det daglige og fremme samarbeid både internt og eksternt. Vi søker en ryddig og strukturert person med masse energi og positivitet. Vi håper den rette vil bli smittet av den positive energien som er i gruppen og også at den rette vil bidra til å heve dette ytterligere.

Erfaring fra tilsvarende stilling er ikke det viktigste, det er den rette person vi er på jakt etter. Daglig leder vil ha følgende hovedoppgaver:

 • Overordnet styring og administrasjon av klubbens daglige drift.
 • Økonomistyring, herunder ansvar for:

-Budsjetterings- og likviditetsstyringsansvar

- Økonomisk rapportering månedlig til styret, større avvik fra budsjett rapporteres umiddelbart.

-Kommunikasjon mellom klubb og Lyn1896 AS.

 • Ansettelse og ledelse av ansatte og støttepersonell.
 • Utvikling og gjennomføring av strategier for sportslig suksess og klubbutvikling.
 • Samarbeid med sportslig leder, trenere og andre relevante parter for å sikre en vellykket sportslig satsing. Sportslig leder og hovedtrener A-lag har ansvaret for sportslige beslutninger som ikke utløser økonomiske konsekvenser. Sportslig leder rapporterer jevnlig til styret.
 • Ha det forretningsmessige ansvaret for klubben
 • Kommunikasjon med supportere, media, og andre interessenter.
 • Være klubbens representant utad og delta i relevante fora og forbund.
 • Eventuelt støtte til Sportslig leder i forhandlinger vedrørende spillersalg, kjøp og kontrakter.
 • Overvåking og etterlevelse av rammebetingelser og regelverk for fotballklubber, både nasjonalt og internasjonalt.
 • Sørge for at klubben etterlever og utvikler egne verdier
 • Rapportere til styreleder, delta i styremøter og andre besluttende fora i klubben. Ansvar for rapportering. Daglig leder har møte- og talerett i styret.
 • Tilstrebe at klubbens mål oppnås gjennom effektiv ledelse av de ressurser som er til rådighet.

 

Vi ser etter deg med følgende kompetanse og egenskaper:

 • En tydelig lederstil som skaper trygghet og entusiasme
 • Sterk handlekraft og gjennomføringsevne
 • Økonomisk forståelse og gode referanser for tidligere resultatansvar
 • Målorientert, med blikk for bunnlinjen og ditto fokus på både inntektsmuligheter og kostnadseffektive løsninger.
 • Strukturert og effektiv, både i egen jobbutførelse og i organiseringen av andre
 • Du har et hjerte for fotball
 • Du er nytenkende og søker gode relasjoner i idretten
 • Det er en fordel med kjennskap til fotballdrift og/eller idrettspolitikk

 

Vi tilbyr:

En mulighet til å jobbe med din favoritthobby og der du kan videreutvikle en ambisiøs og velorganisert fotballklubb. Lønn etter avtale.

 

Kort søknad med CV sendes til [email protected] innen 9. februar 2024.

 

Tiltredelse er etter avtale men gjerne så raskt som mulig. Første seriekamp er 1. april 2024. 

Om arbeidsgiveren

Lyn 1896 Fotballklubb er en klubb med stolte tradisjoner og med et stort engasjement rundt klubben. Etter noen år ute i glemselen for mange er klubbens A-lag nå på full fart tilbake mot toppen av norsk fotball. Vi er tilbake på nest øverste nivå i OBOS ligaen og skal nå etablere en klubb og organisasjon som har ambisjon om å gjøre oss enda bedre i årene fremover.

Lyn 1896 FK har stor tilvekst av spillere og et flott klubbhus på Kringsjå med oppgraderte baneanlegg. Hovedbanen ble betydelig oppgradert siste år og arbeidet med banene vil fortsettes i årene fremover. Her er det høyt aktivitetsnivå hele uken med entusiasme og ambisjoner.

Som en del av hovedfokuset skal vi bygge et spennende og ledende Fotballakademi hvor unge spillere kan komme og utvikle seg til å bli blant de beste i landet. Dette arbeidet startes for fullt nå i januar 2024 og skal videreutvikles i årene fremover.

Vi har et kompetent team av medarbeidere som skal dele kunnskap, gjøre hverandre gode og bidra aktivt til et godt arbeidsmiljø. Vi har toleranse for ulike syn, med respekt og lojalitet til klubbens avgjørelser.

Damenes A-lag samt barne- og ungdomslagene er organisert i et eget allianselag; Lyn Fotball, men har felles kontorer og et nært samarbeid med Lyn 1896 FK.

Dagens leder går over til en annen stilling internt i klubben og vi søker derfor etter en ny leder som skal videreføre klubbens stolte fotballhistorie.