Diskriminering i LYN

Diskriminering i LYN

Lyn 1896 FK ønsker med dette å gjøre det helt klart at vi har nulltoleranse for enhver form for diskriminering. Vi vil samtidig oppmuntre til varsling når det er nødvendig.

Diskriminering er handlinger som direkte eller indirekte fører til forskjellsbehandling av personer. LYN tar avstand fra diskriminering. Vårt fokus skal være på idrettsglede, å kunne trene godt, vinne flest mulige kamper og at alle får den personlige utviklingen de er ute etter.

På basis av dette står vi i LYN sammen når vi sier Nei til alle former for diskriminering eller forskjellsbehandling tilknyttet:

  • Etnisitet
  • Seksuell legning
  • Religion eller livssyn
  • Hudfarge
  • Kjønn
  • Funksjonsevne
  • andre diskrimineringsgrunnlag.

Vi ønsker en åpenhet rundt dette temaet. Og dersom du ser noe som ikke er som det skal, så skal du kunne varsle om dette til din trener, daglig leder, styreleder eller andre. Norges Idrettsforbund har utarbeidet gode sider som kan hjelpe deg med å gjøre dette riktig dersom behovet er der: https://www.idrettsforbundet.no/tema/stopp/

Alle i klubben vår skal jobbe for å etablere trygge miljøer og en trygg atmosfære. Vi skal respektere utøvernes personlige rom og aldri overskride grensene for akseptabel oppførsel.

Skal vi lykkes med å ha et langsiktig fokus og komme oss til topps i norsk fotball må vi jobbe systematisk mot alle former for diskriminering. Vi i LYN gjør dette best gjennom å etterleve en nulltoleranse for alle former for diskriminering, hver dag!

Ønsker du å snakke med noen utenom din daglige kontakt, finner du oppdatert kontaktinformasjon til Daglig leder og Styreleder på våre hjemmesider.Hilsen

Styret i Lyn 1896 FK.

Annonse fra Obos-ligaen: