Lover og regler

Lyns lover

 

Last ned dokumentet her

Klubblisens: Lov og reglement

Klubbens fullstendige navn (jf. L.03 a):

Lyn 1896 Fotballklubb

er medlem av NFF og har vært dette siden _2013_____(år) uten avbrudd.

 

Det bekreftes med dette:

Kriterium

Krav

Ja

Nei

L.01 a)

- at klubben anerkjenner lover, regelverk, direktiver og avgjørelser utstedt og avsagt av FIFA, UEFA, NIF og NFF som rettslig bindende, og at man godkjenner CAS sin jurisdiksjon i henhold til UEFAs vedtekter

 

X

 

L.01 b)

- at klubbens lag på nasjonalt nivå vil delta i Norgesmesterskapet for menn og den divisjonen som laget er kvalifisert for i regi av NFF

 

X

 

L.01 c)

- at klubbens lag på internasjonalt nivå vil delta i konkurranser i regi av UEFA (gjelder ikke treningskamper)

X

 

L.01 d)

- at klubben uten opphold vil informere NFF om viktige endringer, hendelser eller forhold som i vesentlig grad berører klubbens økonomi

 

X

 

L.01 e)

- at klubben vil etterleve og sørge for å være oppdatert på klubblisensregelverket fra Norges Fotballforbund

 

X

 

L.01 f)

- at klubben vil etterleve og sørge for å være oppdatert på UEFA Club Licensing and Financial Sustainability XRegulations

 

X

 

L.01 g)

  - at klubbens rapporteringsstruktur er definert i samsvar med Article 65 i UEFA Club Licensing and Financial Sustainability Regulations Regulations

X

 

L.01 h)

  - at alle inntekter og kostnader knyttet til fotballaktiviteter, som listet opp i retningslinjene til de økonomiske kriteriene, er inkludert i den økonomiske klubblisensrapporteringen

X

 

L.01 i)

  - at klubben vil være ansvarlig for eventuelle konsekvenser ved at et selskap som inngår i rapporteringsstrukturen ikke følger og observerer elementer i e) og f) over

X

 

L.01 j)

  - at all relevant informasjon knyttet til enhver endring av klubbens juridiske form, juridiske selskapsstruktur (inkludert eierskap), eller identitet, fra de tre sesongene før starten av lisenssesongen, er rapportert til NFF og UEFA

X

 

L.01 k)

- at alle dokumenter som oversendes er komplette og korrekte

 

X

 

L.01 l)

- at klubben forplikter seg til å fremlegge dokumentasjon om seg selv fra offentlige etater og lignende. Dette kan være informasjon som lisensgiver ikke har adgang til uten klubbens samtykke

 

X

 

L.01 m)

- at klubben godkjenner at UEFA og/eller NFF har rett til å gjennomføre undersøkelser av lisenssøker/lisensinnehavers dokumentasjon og informasjon

 

X

 

 

 

Klubben bekrefter videre at:

Kriterium

Krav

Ja

Nei

L.02 a)

- gyldige lover for klubb og eventuelt samarbeidende selskap er godkjente og innsendte til Norges Fotballforbunds lisensadministrasjon.

 

Loven ble siste gang revidert og godkjent Dato: 12.02.2024

Sendt inn til lisensadministrasjonen: Dato:

 

 

X

 

L.03 d)

- lisenssøker/lisensinnehaver har sendt ekstrakt fra offentlig register til lisensadministrasjonen, hvor det fremkommer hvem som har signaturrett og hvilken type signatur det er krav til (individuell eller kollektiv)

 

 

L.02 b)

- lisenssøker/lisensinnehaver anerkjenner og aksepterer lisensbestemmelsene og de avgjørelsene som fattes av ulike organer i henhold til bestemmelsene

 

X

 

 

 

Annen informasjon jf. L.03 og L.04:

Fullstendig adresse klubb:

Olav M. Troviks vei 13, 0864 Oslo

Klubbens offisielle kontaktdetaljer:

Telefon: 922 06 277

e-post: [email protected]

Klubbens hjemmeside:

www.lyn1896.no

Klubbens kontaktperson for klubblisens:

Navn: Bjørn Gohn Jønsberg

Telefon: 922 06 277

e-post: [email protected]

Klubben er organisert som (allianse, SK, FK, annet):

FK og allianselag sammen med Ski og fotballklubben Lyn.

Klubben har samarbeidsavtale med aksjeselskap godkjent av NFF (navn på as og godkjent dato):

Ja, Lyn 1896 AS

 

 

 

 

 

 

 

_________________  __________________

Sted  Dato

 

 

_______________________

Klubbens valgte styreleder

Annonse fra Obos-ligaen: