Sanksjonsreglement for hjemmekamper

RETNINGSLINJER / SANKSJONER

 

Handlinger som kan medføre bruk av sanksjoner

Sanksjonsramme

1.

Å være overstadig beruset

 

§ Bortvisning fra arena

2.

Truende oppførsel og/eller fremsette trusler mot andre.

§ Bortvisning fra arena

§ Inntil 10 kampers utestengelse

3.

Å utøve vold mot andre

§ Bortvisning fra arena

§ Utestengelse på ubestemt tid

4.

Å kaste gjenstander mot publikum, indre bane, teknisk område eller ute på banen, såfremt det ikke er en naturlig del av en avklart tifo.

§ Bortvisning fra arena

§ Inntil 60 kampers utestengelse

5.

 Hatefulle ytringer med bakgrunn i etnisitet, religion eller legning.

§ Fra 10 kampers utestengelse

§ Inntil  utestengelse på ubestemt tid

6.

Å nekte å rette seg etter anvisning fra vakter/politi.

 

§ Bortvisning fra arena

7.

Ulovlig bruk av fyrverkeri, knallskudd eller tilsvarende.

§ Bortvisning fra arena

§ Fra 15 til 30 kampers utestengelse

8.

Maskering ved bruk av finlandshetter eller tilsvarende.

§ 

§ Inntil 15 kampers utestengelse

9.

Hærverk og bevisst ødeleggelse av materiell.

§ Bortvisning fra arena

§ Inntil 30 kampers utestengelse

10.

Storming av banen, inkludert krysning av stengsel til indre bane.

§ Bortvisning fra arena

§ Inntil 30 kampers utestengelse

11.

Forsøk på å smugle inn alkohol, rusmidler eller andre forbudte effekter.

§ Bortvisning fra arena.

12.

Ikke overholde utestengelse.

§ Inntil fordobling av gjenværende av ilagt sanksjon.

   
   

 

Annonse fra Obos-ligaen: