Bravida

«Bravida er et av Norges største entreprenør- og serviceselskaper og vi er opptatt av å gå foran i arbeidet med klima, miljø og digitalisering. Vår visjon er å gjøre det mulig for kundene å utnytte bygningers fulle potensial. Gjennom service og installasjon gir vi bygninger liv – og viser vei mot et bærekraftig og robust samfunn.

Vi tilbyr tjenester innen elektro, rør og ventilasjon, sprinkleranlegg, kjøling, elkraft og teknisk bygningsdrift, automasjon og fire & security.

Bravida er på lag med idretten mange steder i landet for å støtte opp under helsebringende aktivitet, glede og engasjement i de lokale, små og store samfunnene vi leverer våre tjenester til.

Lyn er en tiltrekkende partner i Oslo for Bravida på grunn av ett profesjonelt B2B forum hvor vi kan skape ny business gjennom å utvide vårt nettverk. Samtidig opplever vi Lyn som en bærekraftig fotballklubb med en folkefinansiert eierstruktur som er tiltrekkende å inngå ett partnerskap med.»

 

Link til hjemmeside:

https://www.bravida.no/

Nettside.JPG

 

Annonse fra Obos-ligaen: