Bærekraftstrategi

BÆREKRAFTSSTRATEGI

for LYN 1896 Fotballklubb (LYN)

LYN har forpliktet seg til en bærekraftig utvikling gjennom etablering og implementering av en helhetlig bærekraftstrategi, som er i tråd med de overordnede målene for norsk fotball.

Inkludering står sentralt i klubbens strategi, og tiltakene som er innført søker å skape et åpent og mangfoldig miljø for alle involverte. Klubben legger vekt på opplæring og bevisstgjøring for å fremme en kultur preget av likeverd og respekt, og har implementert retningslinjer som sikrer at alle medlemmer av fotballfamilien, uavhengig av bakgrunn, føler seg velkomne og verdsettes.

For å motvirke enhver form for diskriminering, inkludert hets og trakassering, har LYN implementert nulltoleransepolitikk og utarbeidet eget skrive om dette på klubbens hjemmeside. Spillere, ansatte og supportere oppfordres til å ta aktiv del i å skape et trygt miljø ved å rapportere eventuelle hendelser. Klubben tar raskt og konsekvent affære ved slike rapporter, og dette bidrar til å skape en kultur der negative atferdsmønstre ikke tolereres.

For å sikre trygge rammer har klubben investert i tiltak som fremmer spillernes fysiske og mentale helse. Dette inkluderer tilgang til kvalifisert medisinsk personale, samt mentale støtteprogrammer.

LYN har sammen med SFK gjennomført nødvendige tilpasninger for å imøtekomme behovene til mennesker med funksjonsnedsettelse, og kontinuerlig arbeider med å forbedre tilgjengeligheten i alle aspekter av klubbens aktiviteter.

Når det gjelder klima og miljø, har LYN sammen med SFK implementert bærekraftige praksiser for å redusere sin miljøpåvirkning. Dette innebærer resirkulering, energieffektivitet og bevissthet om karbonavtrykk.

Klubbens bærekraftstrategi reflekterer ikke bare klubbens ansvar som en aktør i samfunnet, men også en forpliktelse til å være en ledende kraft innenfor norsk fotballs bærekraftige utvikling.

Annonse fra Obos-ligaen: