Lyns Eldre

LYNs Eldre er for alle Lynfolk over 35 år. Her er du velkommen, om du har hatt et langt liv i klubben, eller om du er nytt medlem. Vi oppfordrer damer til å melde seg inn. I dag har vi 130 medlemmer, de fleste over 50 år. Derfor er et mål 2016 å øke medlemstallet med 25 %, først 0g fremst med yngre medlemmer.

Lyns Eldres formål er: 

I tilslutning til Ski- og Fotballklubben Lyns alminnelige formål, gjennom sammenkomster og personlig virke å skape trivsel og hygge blant klubbens medlemmer.

Viktige oppgaver:

Viktige oppgaver er videre å hjelpe SFK styret med å finne frem til samlende aktiviteter i klubben og klubbhuset. Vi har f.eks finansiert møbleringen av klubbhusets peisestue, gasspeis, flaggstenger og nye flagg. 

Sosiale sammenkomster:

Vi arrangerer 4 kveldssamlinger/fester.: Torskeaften m. Generalforsamling, Spekeaften, Krabbeaften og Julebord. I tillegg møtes vi første onsdag i måneden kl. 12.00 i klubbhuset, for de som har anledning. Her er det enkel servering for de som ønsker det.

Styret 2022

Formann: Erik Sjetnan

Viseformann og kasserer: Sjur Skridshol

Sekretær: Jørn Etholm

Styremedlemmer: Gro Karlsen, Gunnar Martin Kjenner og Jon Schjold

Vara: Ole Andreassen og Karl Kristian Hauger

Medlemskapet i LYNs Eldre er for tiden kr. 300,- pr. år.

Innmelding gjør du direkte til:

Sjur Skridshol: e-post: [email protected].

Annonse fra Obos-ligaen: